Molitev svetoga MandrakaUkoliko išta može da me čuje, čega se eventualno tiče ono što ja kažem, molim u onoj meri i ako to ima značenja, da mi bude oprošteno bilo što sam učinio ili propustio da učinim, a što zahteva oprost.

Nasuprot, ako je umesto oprosta nešto drugo možda potrebno da bi mi se osiguralo ma kakvu moguču dobrobit za koju bi se mogao da se kvalifikujem, molim da mi se to, šta god da je, bude dato ili oduzeto, več prema potrebi, a na takav način, da se osigura ostvarenje rečene dobrobiti.

Molim ovo u svojstvu svog izabranog posrednika između tebe i onoga što možda nisi ti, ali koje može biti zainteresovano da dobijem koliko god je moguče te stvari i na koje ova ceremonija može na neki način da utiče.


Amin


oci
BACK - HOME